Month

Your search for 06/2012 returned 5 results.


Проучване на потребителите

Знаете ли какво искат вашите потребители? Наистина наясно ли сте с желанията и потребностите им. Ако имате представа за нагласите им за купуване, до голяма степен ще  можете да прогнозирате наглас...

Read More


Копирайтърски чеклист – що е то?

Read More


Техники за привличане на потребителите към контента

Read More


Дълъг текст, къс текст

Знаете ли кой е един от най-честите спорове в сферата на копирайта? Не е за броя на ключовите думи или пък за тяхната честота. В рекламното писане се спори отдавна за … дължината на текста. Коя е оптим...

Read More


Как да пишем за продукт II

Read More