Month

Your search for 05/2017 returned 1 result.


Междутекстовост и Копирайтинг

С риск да досадим на по-литературно насочената част от аудиторията, в началото ще дадем едно кратко обяснение за междутекстовост. Най-общо казано под това понятие се крие връзката между два или няколко ...

Read More