Month

Your search for 05/2018 returned 2 results.


7 копирайтърски въпроса от Робърт Блай

Сложно или просто е писането? Този съвсем директен въпрос има също толкова категоричен отговор и той е: Зависи. Зависи към кого е отправен – ако питате специалист, за него създаването на съдържание е ...

Read More


Как се работи с копирайтър

Един от проблемите на прекалено теоретичното говорене за копирайтинга е липсата на реални примери. А когато имаме претенциите да покажем материя, която се развива  и може реално да помогне на даден ...

Read More