Month

Your search for 06/2018 returned 1 result.


Почистване на Съдържанието

"Панта рей, панта кинейтай", е казал мъдрият Хераклит*. Онзи същият, който твърди, че не можем да влезем два пъти в един и същи поток. „Всичко тече, всичко се променя“. Променя се светът около нас, изменяме ...

Read More